• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Aktuality

pondělí, 25 únor 2019 14:33

Uklidíme svět, uklidíme Česko 30.3.2019

Sraz 30. března 2019 v 9:00 hodin před obecním úřadem.

čtvrtek, 03 leden 2019 13:21

Tříkrálová sbírka 2019

V SOBOTU 5. LEDNA 2019

BUDOU OBOROU JAKO KAŽDÝ ROK

OBCHÁZET TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI.

POPŘEJÍ VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK A POPROSÍ O PŘÍSPĚVĚK DO POKLADNIČKY

CHARITY ČR.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

ZA KAŽDÝ PŘÍSPĚVĚK DĚKUJEMEJ.

Nezastihnou-li Vás tři králové doma a Vy o jejich návštěvu stojíte, volejte Lucce Bartůškové 775 026 863.

V rámci projektu byly za podpory Plzeňského kraje ošetřeny vzrostlé lípy kolem kostela v Oboře. Dva stromy byly zcela odstraněny a 18 stromů bylo ošetřeno odbornou firmou.

Schválená finanční podpora Plzeňského kraje je 50.000 Kč.

Plzeňský kraj: Turisté mohou využít speciální jednodenní jízdenku

čtvrtek, 17 květen 2018 13:20

Rekultivace staré skládky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je technická a biologická rekultivace skládky v obci Obora. Realizací projektu dojde k rekultivaci

nebo odstranění skládky o ploše 7.265 m2.

Celkové způsobilé výdaje: 7.206.726 Kč

Dotace EU: 6.123.167 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1.080.559 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 17.1.2018

Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ĎR

Příjemce dotace: Obec Obora