• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Současnost

V současné době je v obci Obora přihlášeno k trvalému pobytu 512 osob (k 9.3.2015). Obec je svou polohou velmi vyhledávanou lokalitou pro výstavbu nových rodinných domků nebo i zájemců o koupi a renovaci starších domů. V obci je evidováno celkem 228 popisných čísel rodinných domů. V katastru obce se dále nachází 39 rekreačních objektů, chat a chalup, některé objekty jsou využívány i celoročně.

Pro obec je zpracováván Územní plán výstavby obce.

Pro občany je za přispění Obecního úřadu zajišťována dopravní obslužnost autobusové dopravy ČSAD Plzeň a vlaková doprava ve vzdálenosti cca 2km od obce. 

V obci je zajištěna mateřská školka pro předškolní docházku s kapacitou do 50 malých žáčků. Školní docházka je v ZŠ Dobříč a Kaznějov. Někteří rodiče dopravují své děti do specializovaných škol v Plzni.

V obci je Obecní šenk Obora a koloniál Partner.

Soukromě hospodařící rolníci p. Václav a Jan Křížovi, p. Josef Kubík, p. František Henžlík, p. Václav Mikuta a p. Václav Henžlík.

Pro chod a rozpočet obce jsou přínosem soukromé firmy a živnostníci, kteří v obci podnikají.

Hlavním aktivním sdružením v obci je Sbor dobrovolných hasičů Obora, který čítá přes 200 členů. Může se pochlubit výbornými umístěními na okresních, krajských i celorepublikových soutěžích. Členové si vlastní silou vybudovali nové závodiště pro požární sport a velkou měrou se zapojili i do rekostrukce požární nádrže (koupaliště).

Rekonstrukce vodní nádrže byla provedena na přelomu roku 2010/2011. Rekostrukce byla provedena v celkové výši 680 tisíc korun českých. Obec obdržela řádnou dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje v hodnotě 250 tisíc korun. Tato rekonstrukce zajišťuje zásobárnu vodního zdroje pro obec Obora a napomůže i okolním obcím v případě větších požárů.

Obec Obora provedla celkovou plynofikaci obce v letech 2001-2003 s celkovým nákladem stavby cca 4,6 milionu korun českých. Celkem je na plynofikaci připojeno kolem 150 domácností. Prostory obecních nemovitostí a mateřské školky jsou napojeny na plynfikaci a využívají tohoto zdroje pro vytápění v jarních a podzimních měsících jako alternativní zdroj vytápění. Hlavním zdrojem vytápění obecních prostor a mateřské školky je zajišťován z rekostruované kotelny (rok 2008) na dřevní štěpku. Plně automatizovaný kotel o výkonu 110 kW s nepřetržitým provozem je velkým přínosem. Zásoba dřevní štěpky je zajišťována po celý rok z obecních lesů.

Zde je potřeba poděkovat přátelům obce za pomoc při výrobě dřevní štěpky:

Děkujeme tedy touto cestou těmto občanům za pomoc - Miloslavu Růžkovi, Radku Süssovi, Václavu a Lukáši Křížovým, Luboru Ježkovi, Danielu Jindřichovi, Josefu Otáhalovi, Jaroslavu a Tomáši Svobodovým, Janu Pertlovi, Josefu Ebrlemu, Václavu Pflugovi, Václavu Turkovi, Davidu Kovandovi, Petru a Davidu Loukotovým, Luďku Michalu Winkelhöferovým,  Jiřímu Kroftovi, Vladislavu a Ondřeji Jirsovým, Jakubu Jindrovi, Pavlu Kleinovi, Janu Vyhnálkovi, Dušanu Růžkovi, Martinu Mainerovi, Jiřímu Valešovi.

Údržbu zeleně si obec zajišťuje ve vlastní režii s plným nasazením rodiny Loukotových za pomoci techniky Multicar M25, travní sekačky HONDA, křovinořezu, motorové pili a motorových nůžek na živý plot STIHLL.

Dále obec disponuje technikou, která je vytížena při práci v lese a při udržbě obecních pozemků - traktor ZETOR 10145 TURBO, nosič kontejnerů JNK 9 s kontejnery, čelní hydraulický nakladač s výměnnými adaptéry, nesený štěpkovač FARMI 160, lesní talířová fréza a radlice na úklid sněhu.

Obec Obora je akcionářem Vodárenské a kanalizační a.s. a dále je zapojena do činnosti Mikroregionu Dolní Střela, MAS - Světovina Zbiroh a SVOL- Svaz vlastníků obecních lesů.