• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Pro občany

Krizové řízení

https://www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje-menu-krizove-rizeni.aspx

https://www.kralovice.cz/urad/krizove-rizeni/

http://sdh.tlucna.cz/co.html

https://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/clanek/krizovy-plan-plzenskeho-kraje

Životní situace pro občany - speciální portál veřejné správy:
 
https://portal.gov.cz/

Nájem obecních prostor od 1.4.2022

Klubovna Sokola - 500,- Kč za den pronájmu

Sál kulturního domu - 4500,- Kč za den pronájmu

Vestibul, vstupní hala kulturního domu - 600,- Kč za den pronájmu

 

Poplatky za svoz popelnic v roce 2023

52 vývozů (každý týden)                  3.450 Kč
41 vývozů (kombinovaný)                3.100 Kč
26 vývozů (1x za 14 dní)                  2.320 Kč
12 vývozů (1x za měsíc)                  1.440 Kč

Ceník palivového dřeva 

Palivové dřevo - metrové - cena 650,-Kč vč. DPH/prm

Výběr příspěvku na údržbu a provoz hřbitova

urnový hrob 100,- Kč/5let
jednohrob 150,- Kč/5let
dvojhrob 200,- Kč/5let

Výběr příspěvku je na období 2021 až 2025.

Vytápění obecních prostor

Rekonstrukce kotelny byla úspěšně dokončena v roce 2008. Od té doby jsou prostory MŠ Obora, Obecního úřadu, KD Obora a od roku 2015 také Obecního šenku vytápěny automatickým kotlem na dřevěnou štěpkovou hmotu. Nepřetržitý topný provoz zajišťuje topič p. Miloslav Růžek. Plynulý automatizovaný chod dokáže bezproblémově vytopit tyto prostory na požadovanou teplotu a tímto obec dokáže uspořit nemalé finanční prostředky oproti vytápění plynem jak tomu bylo v minulosti. Plynové topení bude v topné soustavě ponecháno jako alternativní topný systém.

Obec Obora darovala finanční dar obci Višňová

V roce 2010 postihla obec Višňová v severních Čechách silná povodeň, při které byla poničena velká část obce a občané byli odkázáni na humanitární pomoc. Obec Obora přispěla na ničivé povodně na konto této obce částkou 30 000 Kč za účelem oprav hmotného majetku. Postižená obec zaslala po obdržení finanční částky děkovný dopis.